سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل

پایه آهن – نیکل

سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل

سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل از طریق شکل پذیری و چقرمگی بالایشان شناسایی می شوند و بیشتر در کاربردهایی همچون دیسک های توربین یا روتورهای فرج شده که چنین خواصی مد نظر است مورد استفاده قرار می گیرند.

به دلیل اینکه روش ساخت یک تنوع وسیعی از مکانیزم های کنترل اندازه دانه و مورفولوژی را ارائه می دهند. علاوه بر چقرمگی بالای این آلیاژ، قیمت پایین آنها به علت مقدار زیاد آهن، از دیگر مزایای این سوپر آلیاژهاست.

به طور کلی سوپر آلیاژ های پایه آهن – نیکل به سه گروه تقسیم بندی می شوند.

  • آلیاژ رسوب
  • آلیاژهایی با ضریب انبساط حرارتی پایین
  • سوپر آلیاژ های پایه آهن - نیکل، فولاد های زنگ نزن اصلاح شده

سوپر آلیاژ های آهن - نیکل رسوب سختی

آلیاژ های A-286، Nimonic و Inconel 718  ازجمله آلیاژهایی هستند که از طریق رسوب استحکتم دهی شده اند. متاسفانه رسوبات در سوپر آلیاژ های پایه آهن- نیکل در سطح پایینی از آلومینیوم تشکیل می شوند،

بنابراین در بیشتر سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل برای استحکام از طریق رسوبات به مقدار تیتانیومی اصافی متکی است.

همچنین میزان پایین آلومینیوم مقاومت محیطی آلیاژ را کاهش می دهد، به دلیل آنکه بدون وجود آلومینیوم کافی در ترکیبات، آلیاژ نمیتواند لایه ی آلومینای محافظ را ایجاد کند.

برخی از آلیاژها ممکن است حاوی آلومینیوم، تیتانیوم و نیوبیوم باشند که در نتیجه می توانند همزمان استحکام دهی شوند همانطور که در آلیاژ های ۷۱۸، ۷۰۹ ، اینکونل ۷۰۶ مشاهده می شود.

این سه نوع آلیاژ ممکن است در دسته ی سوپر آلیاژ های پایه نیکل در نظر گرفته شوند اما به دلیل وجود میزان بالای آهن در ترکیبشان در دسته سوپر آلیاژ های پایه آهن نیکل طبقه بندی می شوند.